Segun Oguntola

Nigeria

Ben Okri: A Rousing Bard

Ben Okri is one of those extant writers who aim to and do rouse social consciousness, impart knowledge; one of those writers whose work is of cosmic...